IPR Nord – et innovativ IPRnetværk

Aalborg Universitet har altid gjort det.. med IPR Nord gør vi det også inden for IPR: videndeler og skaber ny viden i innovative Triple Helix-samarbejder.

Henry Etzkowitz fra Stanford University i USA er ophavsmand til ideen om det innovative universitet og den såkaldte Triple Helix-model om samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og det offentlige, som vejen til innovation.

I IPR Nord samarbejder vi bl.a. med Patent- og Varemærkestyrelsen og i netværket mødes rådgivervirksomhederne – patent- og varemærkekonsulenter,  advokatvirksomheder, små iværksættervirksomheder og store IPR aktive virksomheder med forskere og specialister ved AAU. Alle med interesse for IPR er velkomne til at være med og til at deltage aktivt i netværket